Jildau Borwell

Promovendus en senior cybercrime analist bij
Open Universiteit, NHL Stenden Hogeschool en politie-eenheid Noord-Nederland

Expertise
Slachtofferimpact; cybercrime; rol van de politie; cybercrimebestrijding; slachtofferzorg


Bio

Sinds december 2018 is Jildau als promovendus verbonden aan het Cyber Science Center (Open Universiteit, NHL Stenden Hogeschool en Politieacademie). Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de impact van cybercrime op slachtoffers en de betekenis hiervan voor de rol van de politie. De keuze voor het onderwerp vloeit onder andere voort uit de informatiebehoefte van het programma Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie.

Jildau studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met Criminaliteit en Veiligheid als masterspecialisatie. Hierna heeft zij de opleiding tot Politiekundige Bachelor gevolgd aan de Politieacademie in Apeldoorn, die zij afrondde met een onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van cybercrimeslachtoffers.

Na het afronden van haar politieopleiding is Jildau werkzaam geweest als veiligheidsanalist bij de afdeling Analyse & Onderzoek, Dienst Regionale Informatieorganisatie van de politie-eenheid Noord-Nederland. Binnen deze functie heeft Jildau zich verder gespecialiseerd in cybercrime. Sinds 2019 werkt zij als senior cybercrime analist binnen het cybercrimeteam van de eenheid Noord-Nederland. Binnen en buiten de eenheid draagt zij bij aan de informatiepositie van de politie waar het gaat om cyberintelligence.

Betrokken bij thema’s

Jildau Borwell is betrokken bij de volgende thema’s

Angst voor slachtofferschap
Cybercriminaliteit
Fraude
Secundaire victimisatie
Impact van criminaliteit (psychisch/emotioneel, financieel/materieel, fysiek, sociaal/gedragsmatig)

Projecten en publicaties

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (in press). Comparing the victimization impact of cybercrime and traditional crime: Literature review and future research directions. Journal of Digital Social Research.

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (2021). The psychological and financial impact of cybercrime victimization: A novel application of the shattered assumptions theory. Social Science Computer Review, 0894439320983828. https://doi.org/10.1177%2F0894439320983828

Borwell, J., Schuppers, K., Rooyakkers, J., & Harteveld, A. (2020). Het cybercrimebeeld van de Nederlandse politie: Van algemeen beeld naar verdiepende analyse en aanpak. Cahiers Politiestudies, 3(56), 39-62. https://gompel-svacina.eu/product/56-politie-en-cybercrime/

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (2018). Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers. Tijdschrift voor Veiligheid, 17, 54-65.

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Human factors leading to online fraud victimisation: Literature review and exploring the role of personality traits. In J. McAlaney, L. A. Frumkin and V. Benson (eds), Psychological and behavioral examinations in cyber security (pp. 26-45). IGI Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-4053-3.ch002

Contact