Remco Spithoven

Lector Maatschappelijke Veiligheid
Saxion Hogeschool

Expertise
Veiligheidsbeleving, angst voor slachtofferschap, risicoperceptie, risicocommunicatie, criminaliteitspreventie, cyberweerbaarheid


Bio

Remco Spithoven studeerde naast zijn baan bij de Koninkijke Landmacht Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Hogeschool Utrecht. Bij zijn afstuderen kwam hij aan deze hogeschool andere kant van de klas te staan. Naast zijn werk als docent IVK studeerde hij Bestuurskunde, in de variant Besturen van veiligheid aan de VU Amsterdam. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit in de sociale wetenschappen op zijn proefschift ‘Keeping trouble at a safe distance. Unravelling the significance of ‘the fear of crime.’. Na zijn promotie werd hij hoofddocent IVK aan de Hogeschool Utrecht waar hij bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid een onderzoekslijn rond veiligheidbeleving en lokale veiligheid opzette. Bij Hogeschool Saxion werd hij vervolgens lector Maatschappelijke Veiligheid waar hij zich met zijn team en samenwerkingspartners richt op de onderzoekslijnen Cyberweerbare Burgers, Cyberweerbare Organisaties, Digitaal Samenleven en Lokale Veiligheid. Remco is daarnaast hoofdredacteur van o.a. Tijdschrift voor Veiligheid en het Basisboek Integrale Veiligheid.

Betrokken bij thema’s

Remco Spithoven is betrokken bij de volgende thema’s

Angst voor slachtofferschap
Cybercrime

Projecten en publicaties

Zie ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Remco-Spithoven

Contact