Susanne van ‘t Hoff – de Goede

Onderzoeker bij Centre of Expertise Cyber Security, de Haagse Hogeschool

Expertise
Human factor in cybercrime, prevalentie en verklaring online slachtofferschap, online gedrag, interventies


Bio

Ik ben criminoloog en onderzoeker. Na een master Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden promoveerde ik aan de Universiteit Utrecht op de gevolgen van gevangenisstraf voor partners van gedetineerden. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de verklaring, preventie, gevolgen en integrale aanpak van criminaliteit. Als onderzoeker bij het Centre of Expertise Cyber Security focus ik op de menselijke kant van cybercrime: daders, slachtoffers en handhavers. Mijn onderzoek richt zich onder andere op slachtofferschap van cybercriminaliteit en interventies die cybercriminaliteit beogen terug te dringen.

Betrokken bij thema’s

Susanne van ‘t Hoff – de Goede is betrokken bij de volgende thema’s

Cybercrime

Projecten en publicaties

The Online Behaviour and Victimization Study (lopend):
longitudinale studie naar online slachtofferschap

Recente publicaties

Van ’t Hoff-de Goede, S., & Leukfeldt, R. (2021). WhatsApp-fraude komt veelvuldig voor in Nederland. Secondant

Van der Kleij, R., Van ’t Hoff-de Goede, S., Van de Weijer, S., & Leukfeldt, R. (2021). How safely do we behave online? An explanatory study into the cybersecurity behaviors of Dutch citizens. In M. Zallio, C. Raymundo Ibañez, & J.H. Hernandez (Eds), Advances in Human Factors in Robots, Unmanned Systems and Cybersecurity. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 268. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79997-7_30

Van ’t Hoff-de Goede, S., Leukfeldt, R., Van der Kleij, R., & Van de Weijer, S. (2020). The online behaviour and victimization study: The development of an experimental research instrument for measuring and explaining online behaviour and cybercrime victimization. In M. Weulen Kranenbarg & R. Leukfeldt (Eds.), Cybercrime in Context. The human factor in victimization, offending and polizing. Springer.

Van ’t Hoff-de Goede, S., van der Kleij, R., van de Weijer, S., & Leukfeldt, R. (2020). Onveilig gedrag op internet. Secondant

Van ’t Hoff-de Goede, S., van der Kleij, R., van de Weijer, S., & Leukfeldt, R. (2019). Hoe veilig gedragen wij ons online? Een studie naar de samenhang tussen kennis, gelegenheid, motivatie en online gedrag van Nederlanders. Den Haag: WODC, Centre of Expertise Cybersecurity, De Haagse Hogeschool, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Contact