Maarten Kunst

Hoogleraar Criminologie bij Universiteit Leiden, Instituut voor Strafrecht & Criminologie

Expertise
De psychologische aspecten van slachtofferschap van criminaliteit; slachtofferrechten.


Bio

Prof. dr. mr. M.J.J. (Maarten) Kunst (1978) is hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde Nederlands Recht en Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant/Universiteit van Tilburg. In 2010 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de psychosociale gevolgen van slachtofferschap van geweld. Zijn huidige onderzoek richt zich op de effectiviteit van slachtofferwetgeving en de manier waarop professionals binnen de strafrechtsketen beoordelen of slachtoffers recht hebben op toegang tot juridische procedures. Maarten maakt deel uit van de redactie van het gezaghebbende tijdschrift Stress & Health en verzorgt met grote regelmaat workshops over zijn onderzoek voor vakgenoten, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Ten slotte is hij één van de oprichters van het kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) en plaatsvervangend lid van het Adviescollege Levenslanggestraften.

Betrokken bij thema’s

Maarten Kunst is betrokken bij de volgende thema’s

Secundaire victimisatie
Fraude
Spreekrecht
Geweldscriminaliteit
(Effectiviteit) slachtofferrechten
Emoties
Risicotaxatie

Publicaties

Kunst, M. J. J. (2021). Los van het kwade geweten? Over slachtofferrechtenonderzoek in de victimologie (oratie ter aanvaarding van het ambt van hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden). Den Haag: Boom criminologie.

Kunst, M. J. J. (2021). Knowing from where to start: A plea for more and better systematic literature reviews about the effectiveness of legal rights for crime victims. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 45(1), 115-125.

Kunst, M., De Groot, J., Meester, J. & Van Doorn, J. (2021). The impact of victim impact statements on legal decisions in criminal proceedings: A systematic review of the literature across jurisdictions and decision types. Aggression and Violent Behavior, 56, 101512.

Kunst, M. J. J., & Pemberton, A. (2020). De (in-)effectiviteit van slachtofferdeelname aan het strafproces: Wat weten we en wat nog niet? In C. Bijleveld, A. Akkermans, M. Malsch, B. Marseille & M. Smit (red.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (pp. 863-888). Den Haag: Boom juridisch.

Contact