Slachtoffers van levensdelicten

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers van levensdelicten. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

CBS (26-9-2019): ‘Minder slachtoffers moord en doodslag in 2018’ – Minder slachtoffers moord en doodslag

Organisaties

Een casemanager van Slachtofferhulp Nederland ondersteunt nabestaanden van levensdelicten.

Kennis en expertise

Projecten en/of publicaties op het gebied van slachtofferschap van levensdelicten:

Van Wijk, A., Van Leiden, I., & Ferwerda, H. (2012). Casemanagement levensdelicten. Een onderzoek in opdracht van het WODC.

Ganpat, S.M., Garius, L., Tseloni, A. & Tilley, N. (2020). Violence and the crime drop. European Journal of Criminology. DOI: 10.1177/1477370820913456.

Ganpat, S. M. (2017). Comparing characteristics of homicides in Finland, the Netherlands and Sweden. In F. Brookman, E.R Maguire, & M. Maguire (Eds), Handbook on homicide. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ganpat, S. M., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2015). The relationship between a person’s criminal history, immediate situational factors and lethal versus non-lethal events. Journal of Interpersonal Violence. DOI: 10.1177/0886260515593297

Ganpat, S. M., Liem, M. C. A., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2014). The influence of criminal history on the likelihood of committing lethal versus nonlethal violence. Homicide Studies, 18, 221-240.

Ganpat, S. M., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2013). The influence of event characteristics and actors’ behaviour on the outcome of violent events: Comparing lethal with non-lethal events. British Journal of Criminology, 53, 685-704.

Ganpat, S. M., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2013). Dead or alive? De invloed van incidentkenmerken en gedragingen van actoren op fatale versus niet-fatale uitkomsten van geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 55, 259-277.

Ganpat, S. M., & Liem, M. C. A. (2012). Homicide in the Netherlands. In M. C. A. Liem & W. A. Pridemore (Eds.), Handbook of European homicide research: Patterns, explanations, and country studies (pp. 329-342). New York: Springer.

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Jacques Claessen
Carlo Contino
Soenita Ganpat
Roy Heerkens
Janine Janssen
Lonneke Lenferink
Lieke Nijborg
Antony Pemberton
Yoram Pieters