Soenita Ganpat

Senior onderzoeker sociale vitaliteit & veiligheid/Dr
bij Verwey-Jonker Instituut

Expertise
Geweld en veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder moord en doodslag; dodelijk en niet-dodelijk geweld; seksueel geweld; gedrag van omstanders en middelen- en wapengebruik; kwantitatieve onderzoeksmethoden.


Bio

Voordat ik aan de slag ging bij het Verwey-Jonker Instituut heb ik 7,5 jaar gewerkt aan diverse universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb daar als Senior Lecturer in Criminology jarenlang onderzoek verricht en onderwijs gegeven op het gebied van moord en doodslag, slachtofferschap rondom seksueel geweld en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Ik heb een achtergrond in Criminologie en ben gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op moord en doodslag. Mijn promotieonderzoek richtte zich op de vraag waarom bepaalde geweldsdelicten dodelijk eindigen en andere niet. Hiertoe onderzocht ik vooral de rol van individuele persoonskenmerken en directe situationele factoren (zoals alcohol- en wapengebruik en de rol van omstanders). Daarnaast ben ik een van de grondleggers van het eerste Moord en Doodslag statistische database in Europa, het zogenoemde European Homicide Monitor. Ook heb ik meegewerkt aan het Nederlandse Moord en Doodslag Monitor, een statistische database die het meest betrouwbare overzicht geeft van levensdelicten in Nederland.

Betrokken bij thema’s

Soenita Ganpat is betrokken bij de volgende thema’s

Levensdelicten

Projecten en publicaties

Onderzoek gedaan naar slachtofferschap van geweld waarbij vreemden en bekenden betrokken waren.

Ganpat, S.M., Garius, L., Tseloni, A. & Tilley, N. (2020). Violence and the crime drop. European Journal of Criminology. DOI: 10.1177/1477370820913456.

Ganpat, S. M. (2017). Comparing characteristics of homicides in Finland, the Netherlands and Sweden. In F. Brookman, E.R Maguire, & M. Maguire (Eds), Handbook on homicide. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ganpat, S. M., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2015). The relationship between a person’s criminal history, immediate situational factors and lethal versus non-lethal events. Journal of Interpersonal Violence. DOI: 10.1177/0886260515593297

Ganpat, S. M., Liem, M. C. A., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2014). The influence of criminal history on the likelihood of committing lethal versus nonlethal violence. Homicide Studies, 18, 221-240.

Ganpat, S. M., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2013). The influence of event characteristics and actors’ behaviour on the outcome of violent events: Comparing lethal with non-lethal events. British Journal of Criminology, 53, 685-704.

Ganpat, S. M., Van der Leun, J. P., & Nieuwbeerta, P. (2013). Dead or alive? De invloed van incidentkenmerken en gedragingen van actoren op fatale versus niet-fatale uitkomsten van geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 55, 259-277.

Ganpat, S. M. & Liem, M. C. A. (2012). Homicide in the Netherlands. In M. C. A. Liem & W. A. Pridemore (Eds.), Handbook of European homicide research: Patterns, explanations, and country studies (pp. 329-342). New York: Springer.

Contact