Antony Pemberton

Hoogleraar criminologie KU Leuven/ senior onderzoeker NSCR Amsterdam

Expertise
Narratieve victimologie; ethiek en victimologie; slachtoffers en het strafrechtBio van Antony Pemberton

Na 13 jaar werken bij en leiding geven aan INTERVICT aan Tilburg University, is Antony Pemberton in 2019 hoogleraar criminologie met een focus op herstelrecht en victimologie geworden aan LINC, KU Leuven en in 2020 senior-onderzoeker bij de nieuwe victimologie groep aan het NSCR in Amsterdam. Hij heeft in deze functies een veelheid aan victimologisch onderzoek uitgevoerd en begeleid, waaronder ook inmiddels al zeven promotietrajecten. Daarnaast heeft hij een grote hand gehad in de onderwijs binnen de victimologie, met name de victimologie-master in Tilburg, en het beleid, waaronder als adviseur van Europese Commissie, de EU-slachtofferrichtlijn. Hij is als main proposer en voorzitter betrokken bij het Europese COST-action netwerk Cultures of Victimology.
Hij heeft een achtergrond in politieke wetenschappen en criminologie. Zijn voornaamste interesses zijn Victims and Society, waaronder culturele en narratieve victimologie, en de ethiek van victimologie en Humane Responses to Injustice, waaronder de studie van herstelrecht.

Betrokken bij thema’s

Antony Pemberton is betrokken bij de volgende thema’s

Herstelrecht
Levensdelicten
Zedendelicten
Massavictimisatie
Slachtoffers en het recht

Contact