Lieke Nijborg

Promovenda
Universiteit Twente

Expertise
Rouwverwerking, verstoorde rouw, rouwstoornis, traumatisch verlies, nabestaanden, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek


Bio

Lieke Nijborg is promovenda bij Universiteit Twente. Haar promotieonderzoek richt zich op de invloed van de strafzaak rondom vliegramp MH17 op de rouwverwerking van de nabestaanden. In het onderzoek wordt er, onder andere, gekeken naar trajecten van rouw, posttraumatische stress en depressie, de relatie tussen het spreekrecht en de rouwverwerking, en de rol van boosheid in het rouwproces. Lieke heeft Clinical Forensic Psychology & Victimology gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestuurd op een onderzoek naar de thema’s, motivaties, en emoties voorkomend in slachtofferverklaringen van de nabestaanden van de MH17 vliegramp.

Betrokken bij thema’s

Lieke Nijborg is betrokken bij de volgende thema’s

Levensdelicten
Rampen/crisis
Secundaire victimisatie
Slachtofferrechten

Projecten en publicaties

Promotieonderzoek naar de invloed van de strafzaak rondom vliegramp MH17 op de rouwverwerking van de nabestaanden.

Contact