Ieke de Vries

Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden

Expertise
Risico slachtofferschap en herhaald slachtofferschap; Politiebejegening slachtoffers; kwantitatieve en kwalitatieve analyses, computationele methoden


Bio

Ieke de Vries is sinds januari 2021 Universitair docent Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij was eerder werkzaam als universitair docent aan Florida State University en PhD kandidate aan Northeastern University (Boston). Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op de risicofactoren voor slachtofferschap (bijv. ten gevolge van seksuele uitbuiting, mensenhandel, of partnergeweld), de fysieke en sociale context van criminaliteit en slachtofferschap, en de politieaanpak van verborgen vormen van misdaad zoals mensenhandel. Deze onderzoeken zijn vaak praktijkgericht, gepositioneerd binnen inderdisciplinaire onderzoeksverbanden, en meerdere keren gefinancierd middels competitieve onderzoeksbeurzen van de National Institute of Justice in de Verenigde Staten en verscheidene universiteitssubsidies. Haar onderzoeken zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften waaronder bijvoorbeeld The British Journal of Criminology, Criminology and Public Policy, Journal of Criminal Justice, Child Maltreatment, Trauma, Violence & Abuse, and Child, Abuse & Neglect.

Betrokken bij thema’s

Ieke de Vries is betrokken bij de volgende thema’s

Huiselijk geweld
Mensenhandel
Secundaire victimisatie
Zedendelicten
Intiem partnergeweld

Projecten en publicaties

Commercial Sexual Exploitation of Children
Lopende onderzoeken gebruikmakende van child welfare data:

The victim-offender Overlap in the context of commercial sexual exploitation of children in the Northeast of the United States

Social networks of commercially sexually exploited children in the Northeast of the United States

Eerdere publicaties gebruikmakende van dezelfde data:
Kafafian, M., De Vries, I., Farrell, A., Goldfarb, S., & Bouchard, E. (2021). Understanding factors associated with re-referral of youth for commercial sexual exploitation. Child Abuse & Neglect, 117, 105092.

De Vries, I., Kafafian, M., Goggin, K., Bouchard, E., Goldfarb, S., & Farrell, A. (2020). Enhancing the identification of commercial sexual exploitation among a population of high-risk youths using predictive regularization models. Child maltreatment, 25(3), 318-327.

Farrell, A., Dank, M., De Vries, I., Kafafian, M., Hughes, A., & Lockwood, S. (2019). Failing victims? Challenges of the police response to human trafficking. Criminology & Public Policy, 18(3), 649-673.

De Vries, I., & Goggin, K. E. (2020). The impact of childhood abuse on the commercial sexual exploitation of youth: A systematic review and meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 21(5), 886-903.

De Vries, I., & Farrell, A. (2018). Labor trafficking victimizations: Repeat victimization and polyvictimization. Psychology of Violence, 8(5), 630.

Contact