Suzanne Bouma

Promovenda bij UvA

Expertise
Partnergeweld; gender; diversiteit; participatie; beleid; mixed-method; evaluatieonderzoek; narratieve victimologie


Bio

Suzanne Bouma is een brede sociale wetenschapper, gespecialiseerd in evaluatieonderzoek, mixed-method onderzoek en kwalitatief onderzoek. Suzanne voert onderzoek uit op de thema’s huiselijk geweld, participatie, emancipatie en diversiteit. Na haar bachelor Religie en Levensbeschouwing (Rijksuniversiteit Groningen) en master Islam in de Moderne Wereld (Universiteit Utrecht) heeft ze vanaf 2009 als beleidsonderzoeker bij Panteia (voorheen Research voor Beleid) gewerkt. Vanaf 2016 is Suzanne bij kenniscentrum Atria werkzaam als senior onderzoeker en hoofd van de afdeling Onderzoek. Vanaf 2018 voert ze een mixed-method onderzoek uit naar de effectiviteit van de interventie De Nieuwe Toekomst evalueert; een interventie die slachtoffers van huiselijk geweld begeleid naar (arbeids)participatie. Dit onderzoek staat tevens aan de basis van haar promotieonderzoek (Universiteit van Amsterdam). In haar promotieonderzoek staat de waarde van werk in het herstel na partnergeweld centraal.

Betrokken bij thema’s

Suzanne Bouma is betrokken bij de volgende thema’s:

Contact