Mijke de Waardt

Onderzoeker
bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Expertise
Transitionele gerechtigheid, reparaties, participatie, (post)conflict, grove mensenrechtenschendingen, oorlogsgeweld


Bio

Mijke de Waardt is antropoloog, Latijns-Amerikanist en victimoloog. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij het NSCR, en hiervoor was zij o.a. UD Transitional Justice & Victimology bij Intervict, waar zij ook het MSc programma in Victimology and Criminal Justice coördineerde. Haar onderzoek onderzoekt of, en zo ja, hoe juridische, quasi-legale en niet-wettelijke procedures van transitionele gerechtigheid het dagelijks leven beïnvloeden van overlevenden van politiek een oorlogsgeweld, grove mensenrechtenschendingen en onderdrukking. Geografische focus: Peru, Colombia, Cyprus, Guatemala, de Democratische Republiek Congo, Guinee-Conakry en Noord-Irak.
Sinds 2020 is zij ook betrokken bij onderzoek in Nederland naar hulpzoekgedrag van slachtoffers van seksueel geweld, en naar de uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers.

Betrokken bij thema’s

Mijke de Waardt is betrokken bij de volgende thema’s

Rampen/crisis
Secundaire victimisatie
Spreekrecht
Zedendelicten
Oorlogsmisdaden en grove mensenrechtenschendingen
Massa-victimisatie

Projecten en publicaties

NWO: Internationale hoven en herstelprocedures voor slachtoffers (Cambodia, Cyprus, Guatemala, the DRC)

Global Survivors Fund: interim reparaties voor overlevenden van conflict-gerelateerd seksueel geweld (Guinea-Conakry, the DRC, Northern-Iraq)

VWS/JenV: Hulpzoekgedrag slachtoffers van seksueel geweld (Nederland)

WODC: Uitbreiding spreekrecht (Nederland)

Contact