Naomi Ormskerk

Promovendus ‘Dialogics of Justice’
Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Expertise
Seksueel misbruik; jeugdslachtoffers; intergenerationeel slachtofferschap


Bio

Naomi Ormskerk is promovenda aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) binnen het onderzoeksproject ‘Dialogics of Justice’. Binnen dit project doet zij onderzoek naar erkenning(sprocedures) in de nasleep van historisch onrecht/ misbruik binnen Katholieke instellingen in Nederland. Het onderzoek onderscheidt verschillende typen leed en onrecht ondervonden door direct en indirect betrokkenen, en uiteenlopende manieren waarop deze actoren individueel, dan wel in collectief verband naar gerechtigheid streven. Ook de vraag wat familieleden en/of anderen in de sociale omgeving van direct betrokkenen daarvan vinden is voor dit onderzoek van belang.

Naomi studeerde Gezondheidszorgpsychologie (MSc), met een focus op het forensische veld en Klinische Psychologie (BSc), beiden afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naomi heeft onder meer gewerkt als docent Criminologie aan de Universiteit Leiden en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens werkte zij als onderzoeker, gericht op systemische effecten van verslaving en op zowel slachtoffers als daders binnen onder meer gesloten institutionele instellingen van de staat (zoals gevangenissen).

Betrokken bij thema’s

Naomi Ormskerk is betrokken bij de volgende thema’s

Herstelrecht
Secundaire victimisatie
Historisch slachtofferschap
Kerkelijk misbruik
Erkenning
Transitional justice
Narratieve victimologie

Projecten en publicaties

Dialogics of Justice: 2020- 2024 (lopend project)
https://dialogicsofjustice.org/

Contact