Irma Cleven

Promovenda Criminologie bij Erasmus Universiteit Rotterdam – Erasmus School of Law

Expertise
Slachtofferbescherming; intiem partnergeweld; contact-, gebieds- en locatieverboden; secundaire victimisatieBio

In 2012 en 2014 behaalde Irma Cleven twee masterdiploma’s, respectievelijk in sociale psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen) en Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen). Hierna heeft ze enkele jaren werkzaam geweest als junior onderzoeker en tutor bij Universiteit Tilburg (INTERVICT) en later bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Aan de EUR voert zij momenteel promotieonderzoek uit naar de ervaringen van slachtoffers van intiem (ex)partnergeweld wat betreft de oplegging, naleving en handhaving van contact-, locatie- en gebiedsverboden.

Betrokken bij thema’s

Irma Cleven is betrokken bij de volgende thema’s

Huidige projecten

“Verwachtingen van en ervaringen met strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden”

Deze informatie is met name bedoeld voor deelnemers aan het onderzoek en medewerkers van wervende organisaties. Hier kunt u de status van het project raadplegen en updates vinden. Bijvoorbeeld informatie over of er nog nieuwe deelnemers voor het onderzoek worden geworven. Andere bezoekers zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Publicaties

Cleven, I. W. M. (2021). Ruled by fear or safety-related empowerment: The experience and meaning of penal protection orders in intimate partner violence in the Netherlands. Erasmus Law Review, 14(3), 107-120.

Cleven, I., Fischer, T., & Struijk, S. (2020). In het belang van het slachtoffer: De bijdrage van strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden aan de veiligheidsbeleving van slachtoffers van geweldsdelicten en stalking. Tijdschrift voor Criminologie, 62(1), 11-33.

Fischer, T., Cleven, I., & Struijk, S. (2019). Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers. WODC.

Cleven, I., Pemberton, A., & Lens, K.M.E. (2015). De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht. WODC, INTERVICT.

Contact