Ester Wijnen

Spreker, auteur, en adviseur partnergeweld – intieme terreur bij Ester Wijnen Spreekt

Expertise
Partnergeweld, intieme terreur, kindermishandeling, ouderverstoting, complexe scheiding, hulpverlening aan slachtoffers, trauma, lotgenotencontact, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid.


Bio

‘Ik ben de schaamte voorbij en wil het zwijgen doorbreken …’

Zestien jaar na de scheiding van haar gewelddadige man besluit Ester in juli 2020 openbaar te gaan op LinkedIn met haar verhaal over partnergeweld. Dat het ook sterke onafhankelijke vrouwen overkomt. Een tsunami aan reacties kwam over haar heen. Sindsdien staat ze op het podium met haar keynotes, geeft masterclasses aan professionals, draagt vanuit haar ervaringsdeskundigheid bij aan visie, beleid en aanpak, denkt mee bij wetenschappelijk onderzoek en evaluaties, schrijft blogs en verschijnt in de media. Ook onderzoekt ze de ervaringen van slachtoffers met hulpverlening, begeleidt vrouwen bij hun heling en organiseert lotgenotencontact. Ze richtte hiervoor Ester Wijnen Spreekt op. Om de verborgen verhalen een stem te geven. Het is haar missie om meer bewustzijn te brengen over partnergeweld – intieme terreur. Verteld vanuit het perspectief van binnenuit. In 2021 verscheen haar boek Jij bent het probleem. Een autobiografisch en inspirerend levensverhaal over de langdurige impact van huiselijk geweld.

Een andere belangrijke pijler van Esters werk is pionieren op het thema ervaringsdeskundigheid. Hoe krijgt deze – nog altijd onderbelichte – kennispijler blijvend plek binnen onderzoek, beleid en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Ervaringsdeskundigheid is hét aanvullende en vernieuwende perspectief dat integraal meegenomen dient te worden.

Naast dit alles is Ester sinds 2007 zelfstandig ondernemer in organisatieontwikkeling en leiderschap en werkte jarenlang als interim-manager in het maatschappelijk veld. Ze trainde, coachte en begeleidde organisaties en managers vanuit systemische perspectief bij hun (organisatie)vraagstukken. Ook is ze actief als adviseur en toezichthouder.

Betrokken bij thema’s

Ester Wijnen is betrokken bij de volgende thema’s

Huiselijk geweld
Stalking
Secundaire victimisatie
Intergenerationele overdracht bij huiselijk geweld
Economisch geweld

Projecten en publicaties

De stem van WIJ…: Ervaringsgericht onderzoek naar de kwaliteit van hulpverlening door slachtoffers van partnergeweld

Wijnen E. (2021). Jij bent het probleem. Uitgeverij Growing Stories.

Blog: Waarom ga je niet weg bij je gewelddadige partner?
Blog: Kindermishandeling door intieme terreur wordt niet herkend.

Onmacht thuis – uitzending De Publieke Tribune
Talkshow M – een vuist tegen vrouwengeweld
Talkshow M – huiselijk geweld is geen privézaak
Nu.nl – Partnergeweld raakt niet alleen financieel afhankelijke vrouwen

Financieel Dagblad – hoog opgeleid en partnergeweld
Linda.nl – Ester schrijft boek over jarenlang partnergeweld
Linda.nl – Ester werd jarenlang mishandeld

Voor podcasts en ander media zie
https://www.esterwijnenspreekt.nl/category/media/

Contact