Ruben Boers

Hogeschooldocent HHS
Promovendus Open Universiteit

Expertise
Ongedocumenteerdheid, zemiologie, burgerschap, rechtsantropologie, exploitatie, mensenrechten.


Bio

Ruben Boers is antropoloog en werkt aan de Haagse Hogeschool als Hogeschooldocent bij de faculteit Sociaal Werk en Educatie en als onderzoeker bij het lectoraat Inclusive Education. Hij werkt aan een proefschrift over ongedocumenteerde adolescenten voor de Open Universiteit onder begeleiding van prof. dr. Janine Janssen.

Betrokken bij thema’s

Ruben Boers is betrokken bij de volgende thema’s

Angst voor slachtofferschap (van criminaliteit)
Hate crime
Herstelrecht
LHBT+
Mensenhandel
Secundaire victimisatie
Uitbuiting
Zemiologie

Projecten en publicaties

Guns, W., Boers, J. L. R., Stapele, N. van, Janssen, J. H. L. J. (2022). Ongedocumenteerd en 18, reden tot een feestje? In E. Kolthoff & J. H. L. J. Janssen (Red.), Cohesie en Polarisatie in de stad: De veilige stad 4 (pp 81-96). Den Haag: Boom.

Boers, J. L. R. (2021). Waarom kunnen ze niet gewoon slachtoffer zijn? Van ideal victim tot ideal offender. Proces: Tijdschrift voor strafrechtspleging, 100(4), 212-215. Den Haag: Boom.

Boers, J. L. R. (2020). Zoeken naar de toekomst; identiteitsproblemen van ongedocumenteerde jongeren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 59(1), 56-61. Dordrecht: Instondo.

Boers, J. L. R. (2019). Dutch Dreamers. In A. Cairo (Red.), Connecting our stories: Inclusion matters (pp. 65-78). Den Haag: Lectoraat Inclusive Education.

Contact