Tine Molendijk

Universitair docent bij Nederlandse Defensie Academie en Radboud Universiteit

Expertise
Militair trauma, morele verwonding, daderschap, ethiek, antropologie, interdisciplinair onderzoek, kwalitatief onderzoek


Bio

Dr. Tine Molendijk is een interdisciplinair gerichte cultureel antropoloog – sociaal wetenschapper – gespecialiseerd in de thema’s geweld, militaire cultuur, ethiek en geestelijke gezondheid, met name post-traumatische stressstoornis (PTSS) en morele verwonding. Momenteel is ze als universitair docent verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie, en leidt zij een interdisciplinair NWO NWA-onderzoeksproject gericht op contextuele aspecten van morele verwonding onder militairen en politiepersoneel. Ze behaalde een bachelorgraad (2011) en mastergraad (2012) in culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit onderzocht zij de morele dimensie en socio-politieke aspecten van morele verwonding onder veteranen.

Betrokken bij thema’s

Tine Molendijk is betrokken bij de volgende thema’s

Angst voor slachtofferschap
Herstelrecht
Rampen/crisis
Secundaire victimisatie
Morele dimensies van daderschap en slachtofferschap
Ambivalentie van daderschap en slachtofferschap
Reacties derden/algemeen publiek op trauma

Projecten en publicaties

Molendijk, T., Verkoren, W., Drogendijk, A., Elands, M., Kramer, E.-H., Smit, A., & Verweij, D. (2022). Contextual dimensions of moral injury: An interdisciplinary review. Military Psychology, 1–12. https://doi.org/10.1080/08995605.2022.2035643

Molendijk, T. (2021). Moral injury and soldiers in conflict: Political practices and public perceptions. London: Routledge.

Molendijk, T. 2020. Moral injury: De psychische impact van moreel-kritische situaties tijdens en na uitzendingen. [Moral Injury: The Psychological Impact of Morally Critical Situations During and After Deployments.]. Militaire Spectator, 189(11), 554-567.

Molendijk, T. 2019. The role of political practices in moral injury: A study of Afghanistan veterans. Political Psychology, 40(2), 261-275. https://doi.org/10.1111/pops.12503

Molendijk, T. 2018. Moral injury in relation to public debates: The role of societal misrecognition in moral conflict-colored trauma among soldiers. Social Science & Medicine, 211, 314-320. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.06.042

Molendijk, T. 2018. Toward an interdisciplinary conceptualization of moral injury: From unequivocal guilt and anger to moral conflict and disorientation. New Ideas in Psychology, 51, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.04.006

Zie voor de volledige lijst publicaties: www.tinemolendijk.nl/publications

Contact