Lisa Rosielle

Docent/onderzoeker
Juridische Hogeschool Avans/Fontys

Expertise
Hate crime, herstelrecht, LHBT+, secundaire victimisatie


Bio

Lisa Rosielle is na het behalen van de masters Rechtsgeleerdheid en Victimology and Criminal Justice aan Tilburg University als docent op de Juridische Hogeschool Avans/Fontys aan de slag gegaan. Zij verzorgt verschillende vakken waaronder criminologie en forensische psychiatrie. Daarnaast is zij gedetacheerd naar het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken waarvoor zij deel heeft genomen als onderzoeker aan het LetsGoByTalking project. Dit Europese project richt zich op de mogelijkheden die het herstelrecht biedt voor slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven. Als vervolg op dit project zet ze zich nu binnen de Hogeschool in voor inclusiviteit en het vergroten van het handelingskader van docenten om op de juiste manier om te gaan met verschillende vormen van haat en discriminatie binnen en buiten de onderwijsruimte.

Betrokken bij thema’s

Lisa Rosielle is betrokken bij de volgende thema’s

Discriminatie/hate crime
Herstelrecht
LHBT+
Secundaire victimisatie

Projecten en publicaties

LetsGoByTalking, innovative paths through restorative justice for victims of anti-LGBT hate crimes (www.letsgobytalking.eu), jan 2020 – jan 2022.

Rosielle, L., Höing, M., & Claes, B. (25-8-2022). Herstel na haatmisdrijf: ‘Dader moet begrijpen wat hij mij heeft aangedaan’. Te raadplegen via: https://sociaal.net/achtergrond/herstel-na-haatmisdrijf-dader-lgbt/

Rosielle, L., Höing, M., Van Diggelen, B., & Claes, B. (2022). Herstelgericht werken met slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven, Panopticon, 42(5), 456-458.

Contact