Sietske Dijkstra

Dijkstra: onderzoek, scholing en advies

Expertise
aanpak geweld in relaties; genderbased violence; coercive control; parental alienation; interagency cooperation; relationele veiligheid; intergenerationeel trauma; kindermishandeling; dwingende controle; geweldspatronen; belichaamde professionaliteit (tacit knowledge)


Bio

Huiselijk geweld is een verzamelnaam die ik zo weinig mogelijk gebruik. Kernvraag bij geweld is de aan professor Hester ontleende zin: ‘Who does what to whom and what is the impact?’

Sietske Dijkstra promoveerde in 2000 bij de universiteit Utrecht op een biografische studie naar de relationele impact van geweld in de kindertijd. Ze was bijna acht jaar lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten en maakte deel van de commissie Samson die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugd- en pleegzorg. Ze is sinds september 2021 commissielid bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In 1998 richtte zij haar bureau Dijkstra op, zie www.sietske-dijkstra.nl. Zij is werkzaam als praktijkgerichte onderzoeker en ontwerpt en geeft cursussen in nascholing aan professionals over de aanpak van geweld. Thema’s zijn intergenerationeel trauma, kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties, complexe scheiding, ouderverstoting, (ex)partnergeweld en dwingende controle en moed bij de aanpak van geweld. Doel is versterking van de praktijk door skillful performance. Ze beweegt heen en weer tussen kennen en weten. In 2021 rondde zij bij de hogeschool van de kunsten in Utrecht een creative design master cross over creativity af. Zij ontwierp met het filosofische frame van tacit knowledge de werkvorm de PLOOI en een cursus belichaamde professionaliteit. Ze maakt sinds 2012 deel uit van de gezellengroep normatieve professionalisering opgericht door Harry Kunneman waarin normatieve vraagstukken en Goed Werk worden bestudeerd aan de hand van muzische werkvormen. In 2019 brachten zij over hun werk een waardencahier uit, In goed gezelschap.

Betrokken bij thema’s

Sietske is betrokken bij de volgende thema’s

Huiselijk geweld
Stalking
Zedendelicten

Contact