Suzan van der Aa

Hoogleraar Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Universiteit Maastricht

Expertise
Empirisch en juridisch (m.n. ook rechtsvergelijkend) onderzoekBio

Suzan van der Aa (1982) is als hoogleraar straf(proces)recht verbonden aan de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Maastricht. In juni 2010 is zij gepromoveerd op een multidisciplinair onderzoek naar belaging (stalking) in Nederland. Hierin combineerde zij juridisch onderzoek met sociaal wetenschappelijke (empirische) onderzoeksmethoden. Daarna was zij werkzaam binnen INTERVICT (Tilburg University), eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent. In de periode 2017-2018 was zij vice-decaan onderwijs van de rechtenfaculteit van Tilburg University.

Haar onderzoek spitst zich toe op slachtoffers van misdrijven en slachtofferrechten binnen het strafproces. Ze heeft veel onderzoekservaring opgedaan op het gebied van stalking en andere vormen van gender-gerelateerd geweld. Ze heeft daarnaast nationale en internationale onderzoeksprojecten beleid op het gebied van verkeersslachtoffers, beschermingsbevelen, klachtenfunctionarissen en vermogensdelicten binnen het huwelijk. Zij werkt thans aan een onderzoek over speciale behoeften van hate crime slachtoffers ten aanzien van het strafproces.

Betrokken bij thema’s

Suzan van der Aa is betrokken bij de volgende thema’s

Hate crime
Huiselijk geweld
LHBT+
Secundaire victimisatie
Stalking
Verkeersdelicten
Vermogensdelicten
Zedendelicten
Gendergerelateerd geweld
Kwetsbare slachtoffers
Strafrecht
Strafprocesrecht
Slachtofferrechten

Projecten en publicaties

Voor recente publicaties en projecten, zie persoonlijke website Maastricht University:

Suzan van der Aa (S.) – Maastricht University

Contact