Pauline Aarten

Projectleider ViNe
Programmamanager bij Fonds Slachtofferhulp

Expertise
Geweld; moord en doodslag; slachtofferschap; (ervaring met) het strafrechtsysteem; slachtoffer-dader overlap; seksueel geweld; kindermishandeling


Bio

Pauline Aarten is programmamanager seksueel geweld en kindermishandeling bij Fonds Slachtofferhulp. Daarnaast is ze projectleider van het Kennisnetwerk Victimologie in Nederland. Ze heeft hiervoor als universitair docent gewerkt op diverse universiteiten waarbij ze aandacht besteedde aan fataal geweld en specifiek partnerdoding en femicide. Nu is ze betrokken bij het verbeteren van de positie van slachtoffers van seksueel geweld en kindermishandeling.

Betrokken bij thema’s

Pauline is betrokken bij de volgende thema’s

Contact