Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB)

In dit dossier is informatie gebundeld omtrent slachtoffers met een LVB. Onderaan het dossier vindt u welke ViNe netwerkleden zich met dit onderwerp bezighouden.


Actualiteiten en handige links

In het boekje ‘Tussen knuffels en shag‘ lees je 5 verhalen van mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verzamelde de verhalen.

Organisaties

MEE biedt trainingen LVB voor professionals die in hun dagelijkse werk te maken kunnen hebben met mensen met een niet direct zichtbare beperking, zoals inwoners, klanten, cliënten, patiënten, huurders, gedetineerden en collega’s.

Het Landelijk kenniscentrum LVB is voor professionals die te maken hebben met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het Expertisepunt Verstandelijke Beperking is er om u wegwijs te maken in de hulpverlening rondom deze doelgroep.

De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Zij komen op voor de belangen van mensen met een beperking.

Kennis en expertise

Recente projecten en/of publicaties op het gebied van slachtoffers met een LVB:

Slachtoffers met een LVB en hun toegang tot het recht:

Kaal, H.L. (2019). Het belang van het herkennen van een LVB in de strafrechtsketen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61 (11), 809 – 813.

Kaal, H. (2019). Met zorg naar de politie: Over besluitvorming rond aangifte van strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg. Amsterdam: Brave New Books.

Spaan, N.A. & Kaal, H.L. (2018). Victims with mild intellectual disabilities in the criminal justice system. Journal of Social Work, 1-23.

Kaal, H. & Vrij, P. (2017). Politiewerk met oog voor Licht Verstandelijke Beperking. Een handreiking voor politiemedewerkers over de omgang met verdachten en slachtoffers met een LVB. Leiden: Hogeschool Leiden.

Kaal, H. & Spaan, N. (2015). Onbeperkt toegang tot recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Leiden: Hogeschool Leiden.

Slachtofferzorg voor slachtoffers met een LVB:

Kaal, H., Dehue, D. & Vrij, P. (2019). Licht verstandelijke beperking en Slachtofferhulp Nederland. Een handreiking voor medewerkers van Slachtofferhulp Nederland over de ondersteuning van slachtoffers met een LVB. Leiden: Hogeschool Leiden.

Kenniscentrum LVB. Handreikingen aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB en psychische problematiek.

Een overzicht van meer publicaties op het gebied van LVB kunt u hier vinden.

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Hendrien Kaal
Carlo Contino
Roy Heerkens
Janine Janssen
Richard Korver
Yoram Pieters
Conny Rijken