Victims in Modern Society (VICTIMS-project)

In dit dossier vindt u informatie over het ‘Victims in modern society’ (VICTIMS) project.


Actualiteiten en handige links

Fonds Slachtofferhulp is, in nauwe samenwerking met CentERdata, in 2018 gestart met een grootschalig meerjarig onderzoek onder de Nederlandse bevolking genaamd Victims in Modern Society (VICTIMS-project). Het onderzoek is ontworpen door dr. P.G. van der Velden, voorheen hoogleraar Victimologie aan Tilburg University, in samenwerking met het Fonds.

Het doel van het longitudinale onderzoek is meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers, de steun aan slachtoffers te verbeteren en de steun beter af te stemmen op de veranderende samenleving.

Tussentijdse rapportage VICTIMS-studie 2018-2020

Netwerkleden

De volgende netwerkleden van ViNe houden zich bezig met dit thema:

Carlo Contino