Pauline Jacobs

Universitair docent straf(proces)recht bij Universiteit Utrecht

Expertise
Strafrecht en mensenrechten; penitentiair recht


Bio

Pauline Jacobs studeerde rechten (specialisaties straf- en privaatrecht) aan de Universiteit van Tilburg en rondde daar ook de onderzoeksmaster rechtsgeleerdheid af. In 2012 verdedigde zij in Tilburg haar proefschrift over de mogelijkheden voor de toepassing van dwangvoeding aan gedetineerden in hongerstaking (promotores: prof. dr. A.M. van Kalmthout en prof. mr. P. Vlaardingerbroek). Haar proefschrift resulteerde in het boek ‘Force-Feeding of Prisoners and Detainees on Hunger Strike. Right to Self-Determination versus Right to Intervention’ (Intersentia, 2012). In 2013 werkte zij als docent bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Pauline Jacobs is momenteel als universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De onderzoeksbelangstelling van Pauline Jacobs gaat hoofdzakelijk uit naar thema’s op het gebied van straf(proces)recht en mensenrechten, met daarbij een bijzondere belangstelling voor het penitentiaire recht (het recht dat ziet op de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen). Specifieke onderwerpen die behoren tot haar expertise zijn: de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis, de rechtspositie van gedetineerden, de levenslange gevangenisstraf, hongerstaking in detentie, de penitentiaire procedure en de internationale normering van het detentierecht (onder andere door EHRM en CPT).

Betrokken bij thema’s

Pauline Jacobs is betrokken bij de volgende thema’s

  • LHBT+
  • Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen

Huidige projecten

Recent afgerond

EU-gefinancierd rechtsvergelijkend onderzoek naar ‘pre-trial rights for remand prisoners’ in de EU

Onderzoek naar alternatieven voor voorlopige hechtenis in de EU (‘DETOUR, towards pre-trial detention as ultima ratio’).

Lopend onderzoek

Onderzoek naar transgender gedetineerden, waarbij juridische met empirische onderzoeksmethoden gecombineerde worden. Dit onderzoek wordt verricht binnen het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict resolution (ERI) van de Universiteit Utrecht.

Contact